JAU VIENUOLIKTUS METUS VYKDOME SVEIKATOS PROJEKTĄ

"SVEIKATOS TAKELIU",

TIKIMĖS, KAD ĮNEŠAME NEMAŽĄ INDĖLĮ FORMUODAMI VAIKŲ IR TĖVŲ SUPRATIMĄ APIE SVEIKĄ GYVENSENĄ, SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIUS.