2014-12-06

Vėl dalyvavome aplinkos apsaugos projekte "Mes rūšiuojame"

   Jau kelis metus dalyvaujame aplinkos apsaugos projekte "Mes rūšiuojame". Raginame darbuotojus, vaikučius, tėvelius tinkamai atsikratyti elektronikos atliekomis, neteršti gamtos, stengtis būti atsakingu už aplinkos išsaugojimą žmogumi.

PROJEKTAS "SVEIKATOS TAKELIU" - 7

    Jau septinti metai dalyvaujame Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programoje. Šiemet gavome 600 Lt finansavimą.

 

Šiais metais vykdomo sveikatos projekto tikslas:

Sveikos gyvensenos ugdymas, žinių apie sveikatą populiarinimas.

Uždaviniai:

1.Įvairiais metodais, būdais formuoti tėvų ir vaikų sveikos gyvensenos nuostatas;

2.Sportinių renginių metu skatinti vaikų fizinį aktyvumą;

3.Suteikti vaikams teigiamų emocijų, dalyvaujant įvairiuose renginiuose.

2014-12-06

Planuojami sveikatos projekto renginiai gruodžio mėnesiui

1. Akcija "Savaitė be saldumynų" (pokalbiai ir veikla su vaikais apie sveiką mitybą, lankstinukai ir stendų medžiaga vaikams).

2. Renginys "Žiemos linksmybės" (žaidimai lauke, piešimas ant sniego).

3. Projekto "Sveikatos takeliu - 7" apibendrinimas(skaidrių paruošimas ir pristatymas).

2014-11-07

Planuojami sveikatos projekto renginiai lapkričio mėnesiui:

1. Žaidimas "Sveikatos takeliu" (pramoginis, sportinis renginys Juodupės lopšelio-darželio ir kitų darželių ugdytiniams).

2. Savaitė "Apranga metų laikais" (pokalbiai ir veikla grupėse apie aprangą, lankstinukai, stendų medžiaga apie tinkamą aprangą ir apavą).

2014-10-05

Planuojami sveikatos projekto renginiai spalio mėnesiui:

1. Rudenėlio šventė "Spalvingas rudenėlis" (renginys tėvams ir vaikams apie rudenėlio teikiamas gėrybes).

2. Parodėlė "Piešia padukai" (vaikai piešia su padais, lanstinukai ir stendo medžiaga apie vaikų plokščiapėdystę ir jos profilaktiką).

2014-09-02

Planuojami sveikatos projekto renginiai rugsėjo mėnesiui:

1. Sporto šventė "Mažasis sportininkas" (sportiniai žaidimai lauke).

2. Savaitė "Mano kūnas" (vaikai tyrinėja savo kūną, sužino: kaip dirba širdelė, kodėl ir kaip kvėpuoja, kaip dirba raumenys, kokius jausmus jaučia ir kt.. Piešia ir eksponuoja piešinukus). Lankstinukai ir medžiaga stenduose apie vaikų fizinę ir psichinę sveikatą.

2014-05-09

Planuojami sveikatos projekto renginiai gegužės mėnesiui:

1. Sporto šventė "Jei sportuoju - augu sveikas" (sportiniai žaidimai lauke).

2. Savaitė "Kiškio šypsenėlė" (pokalbiai ir veikla grupėse apie higieną, sveikatą, dantukų priežiūrą, spektakliuko kūrimas).

3. Rytinė mankštelė lauke "Ryto lašeliai" (bendra viso darželio ugdytinių mankšta lauke).

2014-04-04

Planuojami sveikatos projekto renginiai balandžio mėnesiui:

1. Projekto "Sveikatos takeliu" - 7 pristatymas (lankstinukuose, stenduose).

2. Akcija "Kur švara -  ten sveikata" (atkreipiamas vaikų ir tėvelių dėmesys į asmens higienos taisykles, higienos įtaką mūsų sveikatai, švarinama aplinka, piešiami ir eksponuojami piešiniai).

2014-03-28

2014 m. balandžio mėn. dalyvavome Respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų literatūriniame kūrybiniame projekte ,,KAIP ZEBRAS ZIMBARDAS PIEVOJE PASAKĄ SURADO", kūrėme, skaitėme, vaidinome pasakėles.

Akimirkos iš literatūrinio kūrybinio projekto pasakų inscenizacijų

PASAKA "GERVĖ IR GUŽUTIS"

PASAKA "VIŠTYTĖ IR GAIDELIS"

PASAKA "PAGRANDUKAS"

PASAKA "VAIKŲ PASAKA"

Kiekvienoje grupėje apsilankė zebras Zimbardas su pasakėlių lagaminu. Jis rodė vaikams pasakų knygeles, žaidė su vaikais žaidimus.

Pasakų motyvais kiekviena lopšelio - darželio auklėtoja sukūrė po paveikslą. Dabar šie paveikslai puošia mūsų įstaigos laiptinę.

2014-03-21

Dalyvaujame aplinkos apsaugos projekte "Mes rūšiuojame"

        Juodupės lopšelio - darželio darbuotojai, vaikai ir jų tėveliai dalyvauja projekte "Mes rūšiuojame". Renkame elektronikos atliekas bei senas baterijas. UAB ,,Atliekų tvarkymo centras" jau išvežė 60 kilogramų sukauptų elektronikos atliekų. Kviečiame visus rūšiuoti eletronikos atliekas ir sukaupus didesnį kiekį jos bus išvežtos.