Nelauk, kad pradėtų kažkas kitas. Jau šiandien tu pats gali pradėti skleisti džiaugsmą. Kartais pakanka mažytės kibirkštėlės įžiebti skaisčią ugnį. Pakanka lašo gėrio, kad pasaulis imtų keistis.

                                                                                 Bruno Ferrero

Rokiškio rajono Obelių lopšelio-darželio vaikų kūrybinės raiškos fiesta  "Prijuostės teatras" 2017 m. kovo mėn.

Rokiškio rajono kaimiškųjų darželių vaikų sveikatinimo renginys "Sveikatos takeliu" 2016 m. lapkričio 25 d.

Rokiškio rajono saugaus eismo viktorina "Trijų švieselių miestelyje"

2016 m. spalio 26 d.

Rokiškio rajono Obelių lopšelio-darželio vaikų kūrybinės raiškos fiesta  "Prijuostės teatras" 2016 m. balandžio mėn.

Rokiškio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų renginys "Mažieji talentai" 2016 m. balandžio mėn.

Rokiškio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda "Antras daiktų gyvenimas" 2016 m. kovo mėn.

Rokiškio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų, tėvų ir pedagogų paroda "Žiemos fantazija" 2016 m. vasario mėn.

Rokiškio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorina - žaidimas ,,Kelionė metų takeliu" 2016 m. vasario 10 d.

Respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų literatūrinis kūrybinis projektas ,,KAIP ZEBRAS ZIMBARDAS PIEVOJE PASAKĄ SURADO" 2014m. balandžio mėn.

Rokiškio rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų šventė ,,Žaidžiu teatrą" 2014m. balandžio 3d.

Rokiškio rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų knygelių paroda ,,Aš draugauju" 2014m. balandžio 2d.

Rokiškio rajono priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorina - žaidimas ,,Kelionė metų takeliu" 2014m. sausio 29d.